kết quả bóng đá tây ban nha

Ngày nay, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường và mở rộng lưu thông hàng hóa dẫn đến nhu cầu sử dụng dịch vụ vận chuyển tài sản ngày càng cao. Do đó, việc ký kết hợp đồng vận chuyển tài sản giữa bên vận chuyển và bên thuê vận chuyển được xác lập nhiều hơn. Trong quá trình thực hiện hợp đồng vận chuyển tài sản khó tránh khỏi những tranh chấp liên quan đến các điều khoản trong hợp đồng, đặc biệt là tài sản bị mất, hư hỏng trên đường vận chuyển. Vậy, trong hợp đồng vận chuyển tài sản, nếu tài sản bị mất, hư hỏng trên đường vận chuyển thì bên nào phải chịu trách nhiệm? Thông qua bài viết dưới đây, Công ty Luật Quốc tế DSP sẽ làm rõ vấn đề này.

thứ hạng của ngoại hạng anh

Điều 530 Bộ luật Dân sự năm 2015 đã đưa ra khái niệm hợp đồng vận chuyển tài sản như sau: “Hợp đồng vận chuyển tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên vận chuyển có nghĩa vụ chuyển tài sản đến địa điểm đã định theo thỏa thuận và giao tài sản đó cho người có quyền nhận, bên thuê vận chuyển có nghĩa vụ trả cước phí vận chuyển.”

Theo đó, hợp đồng vận chuyển tài sản là sự thỏa thuận giữa bên vận chuyển tài sản với bên thuê vận chuyển tài sản. Trong đó, các bên có thỏa thuận về đối tượng của hợp đồng vận chuyển, địa điểm giao nhận tài sản, thời gian vận chuyển và giao tài sản đó cho người có quyền nhận tài sản và nghĩa vụ trả cước phí vận chuyển của bên thuê vận chuyển tài sản cho đơn vị vận chuyển.

Ví dụ: Ngày 10/03/2023, Bên A thuê Bên B vận chuyển 1 tấn hoa quả từ thành phố Đà Lạt về thành phố Đà Nẵng bằng đường bộ. Hai bên thỏa thuận rằng Bên B sẽ giao hàng cho Bên A tại Bến xe Trung tâm thành phố Đà Nẵng vào khoảng 16h00 ngày 11/03/2023. Bên A có nghĩa vụ bố trí người nhận hàng và dỡ hàng xuống xe cùng với Bên B. Ngoài ra, Bên A phải trả cước phí vận chuyển cho chuyến hàng trên với số tiền là 2.000.000 đồng.

Hợp đồng vận chuyển tài sản là gì? – Hình ảnh minh họa

bảng xếp hạng bóng đá anh

Mang bản chất là hợp đồng song vụ nên các bên trong hợp đồng vận chuyển tài sản đều có quyền và nghĩa vụ tương ứng với nhau, quyền của bên này là nghĩa vụ của bên kia và ngược lại. Chính vì vậy, Bộ luật Dân sự năm 2015 đã dành ra một số điều để quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng vận chuyển tài sản để các bên vận dụng thực hiện và làm nền tảng để giải quyết tranh chấp.

kết quả world cup 2022

Căn cứ Điều 535 Bộ luật Dân sự năm 2015 bên vận chuyển tài sản có quyền:

– Kiểm tra sự xác thực của tài sản, của vận đơn hoặc chứng từ vận chuyển tương đương khác.

– Từ chối vận chuyển tài sản không đúng với loại tài sản đã thỏa thuận trong hợp đồng.

– Yêu cầu bên thuê vận chuyển thanh toán đủ cước phí vận chuyển đúng thời hạn.

– Từ chối vận chuyển tài sản cấm giao dịch, tài sản có tính chất nguy hiểm, độc hại, nếu bên vận chuyển biết hoặc phải biết.

Về nghĩa vụ của bên vận chuyển tài sản, Điều 534 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định như sau:

– Bảo đảm vận chuyển tài sản đầy đủ, an toàn đến địa điểm đã định, theo đúng thời hạn.

– Giao tài sản cho người có quyền nhận.

– Chịu chi phí liên quan đến việc chuyên chở tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

– Mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật.

– Bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển trong trường hợp bên vận chuyển để mất, hư hỏng tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

xem bóng đá trực tiếp

Căn cứ Điều 537 Bộ luật Dân sự năm 2015 , bên thuê vận chuyển tài sản có

– Yêu cầu bên vận chuyển chuyên chở tài sản đến đúng địa điểm, thời điểm đã thỏa thuận.

– Trực tiếp hoặc chỉ định người thứ ba nhận lại tài sản đã thuê vận chuyển.

Căn cứ Điều 536 Bộ luật Dân sự năm 2015 , bên thuê vận chuyển tài sản có nghĩa vụ:

– Trả đủ tiền cước phí vận chuyển cho bên vận chuyển theo đúng thời hạn, phương thức đã thỏa thuận.

– Cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến tài sản vận chuyển để bảo đảm an toàn cho tài sản vận chuyển.

– Trông coi tài sản trên đường vận chuyển, nếu có thỏa thuận. Trường hợp bên thuê vận chuyển trông coi tài sản mà tài sản bị mất, hư hỏng thì không được bồi thường.

Bên vận chuyển tài sản và bên thuê vận chuyển tài sản lựa chọn hình thức hợp đồng như thế nào sẽ phụ thuộc vào ý chí của các bên và đối tượng tài sản cần vận chuyển để việc giao kết hợp đồng có thể được thực hiện bằng văn bản, bằng lời nói hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể. Tuy nhiên, để bên vận chuyển thực hiện đúng các yêu cầu của bên thuê vận chuyển, cũng như hạn chế tranh chấp hợp đồng vận chuyển tài sản xảy ra thì các bên nên giao kết hợp đồng bằng văn bản, văn bản đó phải thể hiện đầy đủ, rõ ràng quyền và nghĩa vụ giữa các bên. Ngoài các tài liệu, chứng cứ liên quan thì các điều khoản trong hợp đồng là cơ sở quan trọng để bên có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại có thể yêu cầu bên có nghĩa vụ phải bồi thường thiệt hại.

lịch bóng đá hôm nay

Như đã đề cập ở Mục 2 của bài viết này, nếu trong quá trình vận chuyển mà tài sản bị mất, hư hỏng thì có 03 trường hợp xảy ra.

Trường hợp 1: Bên vận chuyển tài sản phải bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển tài sản.

Căn cứ khoản 5 Điều 534 và khoản 1 Điều 541 Bộ luật Dân sự năm 2015 , bên vận chuyển tài sản ngoài việc bảo đảm vận chuyển tài sản đầy đủ, an toàn đến địa điểm đã định theo đúng thời hạn thì phải bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển tài sản nếu để tài sản bị mất hoặc hư hỏng. Trừ trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.

Trường hợp 2: Bên vận chuyển tài sản không phải bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển tài sản.

Căn cứ khoản 5 Điều 534, khoản 1 Điều 541, khoản 3 Điều 536 Bộ luật Dân sự năm 2015 , nếu các bên có thỏa thuận việc trông coi tài sản trên đường vận chuyển là nghĩa vụ của bên thuê vận chuyển tài sản, mà tài sản bị mất, hư hỏng thì bên vận chuyển tài sản không có nghĩa vụ phải bồi thường đối với tài sản bị mất, hư hỏng trong hợp đồng vận chuyển tài sản đó.

Bên cạnh đó, theo khoản 3 Điều 541 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định, trong trường hợp bất khả kháng dẫn đến tài sản vận chuyển bị mất, hư hỏng hoặc bị hủy hoại trong quá trình vận chuyển thì bên vận chuyển không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Theo đó, pháp luật dân sự tôn trọng sự thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng vận chuyển tài sản, nên các bên có thể tự do thỏa thuận về quyền và nghĩa vụ của mình, tuy nhiên phải phù hợp với quy định của pháp luật.

Trường hợp 3: Bên thuê vận chuyển tài sản phải bồi thường thiệt hại cho bên vận chuyển tài sản.

Theo khoản 2 Điều 541 Bộ luật Dân sự năm 2015, trong hợp đồng vận chuyển tài sản, bên thuê vận chuyển tài sản phải bồi thường thiệt hại cho bên vận chuyển tài sản và người thứ ba về thiệt hại do tài sản vận chuyển có tính chất nguy hiểm, độc hại mà bên thuê vận chuyển tài sản không có biện pháp đóng gói, bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển.

Như vậy, trước hết phải căn cứ vào hợp đồng vận chuyển tài sản đã được giao kết giữa các bên quy định như thế nào về trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi tài sản bị mất mát, hư hỏng trên đường vận chuyển. Nếu không có thỏa thuận thì sẽ áp dụng theo quy định pháp luật.

trận đấu ngoại hạng anhkết quả bóng đá đức

Trong hợp đồng vận chuyển tài sản, nếu tài sản bị mất, hư hỏng trên đường vận chuyển thì phụ thuộc vào thỏa thuận của các bên hay có sự kiện bất khả kháng hay pháp luật có quy định khác mà bên vận chuyển tài sản hoặc bên thuê vận chuyển tài sản có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên bị thiệt hại.

Điều 360 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm như sau:

“Trường hợp có thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ gây ra thì bên có nghĩa vụ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.”

Ngoài ra, Điều 361 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về Thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ như sau:

“1. Thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ bao gồm thiệt hại về vật chất và thiệt hại về tinh thần.

2. Thiệt hại về vật chất là tổn thất vật chất thực tế xác định được, bao gồm tổn thất về tài sản, chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế, khắc phục thiệt hại, thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút.

3. Thiệt hại về tinh thần là tổn thất về tinh thần do bị xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín và các lợi ích nhân thân khác của một chủ thể.”

Đối chiếu các quy định trên và Điều 419 Bộ luật Dân sự năm 2015 , khi có hành vi vi phạm dẫn đến có thiệt hại thực tế xảy ra thì thiệt hại được bồi thường do vi phạm hợp đồng vận chuyển tài sản bao gồm:

– Thiệt hại về vật chất: những tổn thất vật chất thực tế xác định được, bao gồm tổn thất về tài sản, chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế, khắc phục thiệt hại, thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút;

– Khoản lợi ích mà lẽ ra bên có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại sẽ được hưởng do hợp đồng mang lại;

– Chi phí phát sinh do không hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng mà không trùng lặp với mức bồi thường thiệt hại cho lợi ích mà hợp đồng mang lại.

Để được bồi thường thiệt hại, bên có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại trong hợp đồng vận chuyển tài sản phải thu thập thêm các giấy tờ, tài liệu, chứng cứ có liên quan để chứng minh bên có nghĩa vụ đã có hành vi vi phạm, có lỗi trong quá trình vận chuyển dẫn đến thiệt hại thực tế xảy ra, làm cơ sở để yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Trong hợp đồng vận chuyển tài sản, nếu tài sản bị mất, hư hỏng trên đường vận chuyển thì được bồi thường như thế nào? – Hình ảnh minh họa

kết quả bóng đá trực tuyến

Đến với Công ty Luật Quốc tế DSP, Quý khách hàng sẽ nhận được các dịch vụ Chất lượng – Uy tín – Nhanh chóng – Hiệu quả liên quan đến hợp đồng vận chuyển tài sản theo quy định của pháp luật bao gồm nhưng không giới hạn các công việc dưới đây:

– Hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ soạn thảo, rà soát hợp đồng vận chuyển tài sản.

– Tư vấn hướng giải quyết tranh chấp về trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hợp đồng vận chuyển tài sản.

– Tham gia thương lượng, đàm phán và đưa ra giải pháp tối ưu cho khách hàng nhằm xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hợp đồng vận chuyển tài sản.

– Hỗ trợ khách hàng soạn thảo Đơn khởi kiện.

– Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ khởi kiện và các tài liệu, chứng cứ có liên quan.

– Đại diện và/hoặc bảo vệ quyền và lợi hợp pháp cho khách hàng trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trung tâm Trọng tài hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

6. Căn cứ pháp lý

Bộ luật Dân sự năm 2015.

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật Quốc tế DSP liên quan đến các vấn đề trong hợp đồng vận chuyển tài sản theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015. Để hiểu rõ hơn về vấn đề trên, Quý khách hàng vui lòng liên hệ đến Công ty Luật Quốc tế DSP để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

Mọi thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ với Công ty Luật Quốc tế DSP  chúng tôi theo:

Điện thoại: 0236 222 55 88

Hotline: 089 661 6767 hoặc 089 661 7728

Email: info@lovelifecic.com

Fanpage: facebook.com/lovelifecic.com

Miền Trung: 87 Phạm Tứ, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Miền Nam: Tầng 2, Toà nhà GP Bank, 83 Đinh Tiên Hoàng, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hoa Kỳ: 9869 Coronado Lake Drive, Boynton Beach City, Florida 33437, USA

Rất mong được hợp tác cùng Quý khách hàng!

Bài viết liên quan

089 661 6767

async> View My Stats